Co nabízím

  • vyhledání a zpracování podkladů pro sestavení vývodu, rozrodu, rodokmenu, atd.
  • zprostředkování kresby/malby vyhotoveného rodokmenu od naší malířky -  paní Martiny Liškové (viz. ukázky prací paní malířky v sekci "Co obdržíte")
  • tvorbu rodinných kronik (pro velký zájem o tvorbu rodokmenů pozastaveno na neurčito)