Co nabízím

  • vyhledání a zpracování podkladů pro sestavení vývodu, rozrodu, rodokmenu, atd.
  • zprostředkování kresby/malby vyhotoveného rodokmenu od naší malířky -  paní Martiny Liškové (viz. ukázky prací paní malířky v sekci "Co obdržíte")
  • návrh a realizace (kresba) osobního/rodinného erbu (viz. ukázky prací v sekci "Co obdržíte")
  • zprostředkování tvorby z keramiky, jako jsou: domovní znamení, domovní čísla, rodinné erby, obecní či firemní znaky, vývěsní štíty, cedulky na dveře, zdobené kachličky, jmenovky, atd., vše od paní Barbory Kamínkové  (viz. ukázky prací v sekci "Co obdržíte")