Co nabízíme

  • vyhledání a zpracování podkladů pro sestavení vývodu, rozrodu, rodokmenu atd.
  • genealogické rešerše na území ČR
  • genealogické poradenství / konzultace
  • grafická úprava rodokmenových grafů
  • skenování rodinných fotografií a písemností
  • zajištění fotokopií vybraného archivního materiálu
  • tvorbu rodinných kronik
  • místopis

Najdete nás na Facebooku