Co od nás obdržíte

Základním výstupem genealogického výzkumu je soubor GEDCOM (program Family Tree Builder, tento soubor je možno následně využít v on-line formě na www.myheritage.cz) případně soubor RODZ (program Ancestry), obsahující snímky nalezených matričních záznamů a jejich přepis, uspořádané po jednotlivých manželských párech. Vše je doplněno zjištěnými fakty (např. povolání, příčiny úmrtí, atd.)  případně dalšími zajímavostmi (svatební smlouvy, zápisy z gruntovních knih, atd.), které vyplynuly z průzkumu matrik, případně dalších archiválií. K tomuto je přiložen i základní graf rodokmenu, vývodu, atd. vytvořený v programu Family Tree Builder (formát PDF) nebo programu Ancestry, (formát JPG). Vše je předáno v digitální podobě (zasláno např. e-mailem).

RodoGraf

RodoGraf je nejjednodušší, zato nejpřehlednější formou prezentace. V genealogii jsou tradiční grafy "stromové", používané jak pro vývody, tak pro rozsáhlejší rodokmeny. Nestačí-li Vám standardní grafické provedení, můžete si objednat kvalitní tiskové podklady či tisky. Ty pak je možno zarámované zavěsit na zeď nebo věnovat jako hodnotný dar.

rodgraf-01 rodgraf-02 rodgraf-03

rodgraf-04 rodgraf-05 rodgraf-06

rodgraf-07 rodgraf-08 rodgraf-09

Kniha rodu - Rodinná kronika

Klasické provedení - kniha - rodinná kronika vzniká tak, že se rodinný strom rozdělí na několik částí. Ty jsou jednotlivě popsány. Jejich spojením tak vznikne kompletní představa o historii rodu. Konečná podoba záleží na zvolené formě a také na Vašich finančních možnostech  - od základní kroužkové vazby, která představuje standardní výstup až po vázané knihy či kožené přebaly s honosnějším vzhledem. V tomto provedení může být výsledek genealogického výzkumu trvalou rodinnou památkou či reprezentativním darem.

kniha-rodu-01 s kniha-rodu-02 s kniha-rodu-03 s

kniha-rodu-04 s kniha-rodu-05 s kniha-rodu-06 s

kniha-rodu-13 s kniha-rodu-14 s kniha-rodu-15 s

kniha-rodu-16 s

Varianta s koženou vazbou, ruční práce

kniha-rodu-07 s kniha-rodu-08 s kniha-rodu-09 s

kniha-rodu-10 s kniha-rodu-11 s kniha-rodu-12 s

Databáze

V dnešní době, kdy má skoro každý počítač, inteligentní mobilní telefon či tablet, může být pro objednavatele dostačující forma tzv. evidence rodinných dat, kterou lze načíst do některého genealogického programu nebo webového serveru. Vložená data jsou evidována ve formě databáze a je možno je kdykoliv doplňovat, upravovat, zobrazovat nebo tisknout ve tvaru grafů. K datům můžete přistupovat dvěma způsoby:

1) Databáze je umístěna ve Vašem počítači a nepřístupná komukoli jinému. K datům a místům narození, svateb a úmrtí můžete doplnit komentáře, fotografie apod. 

2) Vložením rodinných dat na veřejně přístupný genealogický server. Zde můžete mít vše trvale uloženo a zpracovávat svoje záznamy pomocí webové aplikace podobně, jako by byly uloženy ve Vašem PC. Předností takového řešení je, že aplikace běžící na serveru prohledává data od různých uživatelů a zjišťuje, zda se osoba z Vaší databáze nenachází také v databázi někoho jiného a je tak možné navázat spojení s jinými badateli a výsledky jejich bádání.

Najdete nás na Facebooku