Podmínky / Orientační ceník

PODMÍNKY

Prvním krokem před samotným výzkumem rodinné historie je, v prvé řadě, nutnost ujednotit si představy o výstupech badání, tj. zjistit Vaše požadavky. Od tohoto se pak určí cena výsledné práce. Protože chci, abyste měli své finance plně pod kontrolou, společně s Vámi nastavím finanční limit výzkumu.

Vstupní podklady

Dále je dobré utřídit si svůj "domácí archiv",  tzn. k zahájení výzkumu je nutné zajistit základní vstupní informace o předcích   - pro zahájení výzkumu je dobré mít k dispozici základní data předků (tj. jméno, příjmení - u žen příjmení "za svobodna", datum a místo narození - nejlépe kolem roku 1900 a starší - mladší ročníky matrik totiž často ještě leží na příslušných matričních úřadech a jsou chráněny zákonem o ochraně osobních údajů, atp. Pro tento účel jsou vhodné zejména "staré" rodné/křestní, oddací, úmrtní listy,  je však vhodný téměř jakýkoliv dokument, který některý z těchto údajů (narození, oddání, úmrtí) obsahuje - tyto dokumenty pak stačí naskenované poslat na můj e-mail. V případě, že takovými dokumenty nedisponujete, případně by bylo dobré tyto údaje ještě nějak doplnit, pak je dobré vyzpovídat rodinné příslušníky a tyto informace sepsat. Často se také zapomíná, že i na náhrobcích na hřbitovech se dají najít data týkající se narození a úmrtí předků... 

Časová náročnost

Z důvodu, abych odevzdal vždy kvalitní výstup / výsledek mého bádání k Vaší plné spokojenosti, vyžádá si takový výzkum vždy příslušný dostatek času. Váš případný požadavek proto zařadím do mého diáře zakázek tak, aby na práci byl vyčleněn potřebný čas. Považuji za nutné Vás upozornit na to, že standardní rodopisný výzkum trvá cca 3 měsíce (tuto dobu je však nutno počítat až od doby, kdy dle diáře na daný výzkum dojde řada) a s touto dobou je tak nutné počítat. Pokud Váš projekt potřebujete dokončit v kratším termínu, bude výsledná cena díla navýšena o 50%, jelikož Váš projekt bude posunut v diáři na úkor jiných. Takové zkrácení doby výzkumu je však možné jen u menších projektů, tzn. není možné kvalitně sestavit např. 6. generační vývod za jeden měsíc, atd.

Orientační ceník:

Základní prověření dodaných podkladů (zejména pak prověření možností napojení na archivní zdroje a s tím spojené dohledání základních matričních záznamů nutných pro další výzkum), a to v případě, že žadatel o zpracování rodokmenu nakonec mých služeb nevyužije, bude účtováno stejně, jako v opačném případě, viz níže.

Matriční záznamy

Vyhledání 1 – 10 záznamů 250,- / záznam
Vyhledání 11 – 20 záznamů 230,- / záznam
Vyhledání více než 20 záznamů 210,- / záznam

-----------------------------------------------------

dodělání již rozpracovaného rodokmenu:

kontrola klientem již dohledaných záznamů: 130,-/ záznam

dohledání záznamů v 18. století: 400,- / hodina, v 17. století: 500,- / hodina

Matričním záznamem se rozumí údaj o narození, sňatku, nebo úmrtí jedné konkrétní osoby. 

Kreslený/malovaný Rodostrom

ceník paní malířky Vám v případě zájmu zašlu na Váš e-mail

Příklady cen

S ohledem na náročnost genealogických prací, přikládám vzorový ceník pro jednoduchou představu příklady kalkulací nejčastějších přání zákazníků. Ceny jsou maximální při všech dohledaných záznamech (předpokládá se například, že některá data již znáte, takže výsledná cena pak bude o taková data pokrácena. Výchozí generace (tj. generace, od které se cena počítá) je ta, ke které mi dodáte materiály, např. váš dědeček, pradědeček, atd.)

Otcovská linie předků 

6 generací 4 900,- 
6 generací s manželkami 5 900,- 
8 generací 5 500,- 
8 generací s manželkami 7 500,- 

Vývod předků 

4 generace 7 900,- 
5 generací 14 900,-
6 generací 29 900,-

Najdete mne také na Facebooku

Zajímavé odkazy/Doporučuji

genealogie.cz/

(stránky ČGHSP)

 

-----------------------------------------

rozumeni.cz/clenove/liskova-martina

liskovaobrazy7.webnode.cz/moje-prace/

(profily naší paní ilustrátorky)

keramika-dum.cz

(webové stránky 

paní Barbory Kamínkové)

-----------------------------------------

různé:

anna-maresova.webnode.cz

svobodnici.cz/

gap.genebaze.cz/

librinostri.catholica.cz/

-----------------------------------------

heraldika:

armorial-register

augustsedlacek.cz/

heraldic-art-dedek.cz/

petr tybitancl-heraldik

ahn-cr.info/

marcofoppoli.com/

carlosnavarroheraldry.com/

rodokmeny rodin-heraldika

(kolega L.M.Kreuz)