Podmínky / Orientační ceník

PODMÍNKY

Prvním krokem před samotným výzkumem rodinné historie je, v prvé řadě, nutnost ujednotit si představy o výstupech badání, tj. zjistit Vaše požadavky. Od tohoto se pak určí cena výsledné práce. Protože chceme, abyste měli své finance plně pod kontrolou, společně s Vámi nastavíme finanční limit výzkumu.

Časová náročnost

Z důvodu, abychom odevzdali vždy kvalitní výstup / výsledek našeho bádání k Vaší plné spokojenosti, vyžádá si takový výzkum vždy příslušný dostatek času. Váš případný požadavek proto zařadíme do našeho diáře zakázek tak, aby na práci byl vyčleněn potřebný čas. Považujeme za nutné Vás upozornit na to, že standardní rodopisný výzkum trvá cca 3 měsíce a s touto dobou je tak nutné počítat. Pokud Váš projekt potřebujete dokončit v kratším termínu, bude výsledná cena díla navýšena o 50%, jelikož Váš projekt bude posunut v diáři na úkor jiných. Takové zkrácení doby výzkumu je však možné jen u menších projektů, tzn. není možné kvalitně sestavit např. 6. generační vývod za jeden měsíc, atd.

ORIENTAČNÍ CENÍK

Matriční záznamy

Vyhledání 1 – 10 záznamů 220,- / záznam
Vyhledání 11 – 20 záznamů 200,- / záznam
Vyhledání více než 20 záznamů 180,- / záznam

Matričním záznamem se rozumí údaj o narození, sňatku, nebo úmrtí jedné konkrétní osoby. 

Ostatní archivní zdroje

Přepis a překlad jedné strany gruntovní knihy 500,-
Výzkum jiných archivních zdrojů (např. soupisy poddaných, urbáře, apod.) na základě dohody.

Čtení jednotlivých matričních záznamů

Jeden záznam v matrice 100,-
V ceně je započten přepis, překlad a vysvětlení dnes neznámých výrazů v textu.

Tištěné materiály – Kniha rodu

V SOUČASNÉ DOBĚ NEPŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VYHOTOVOVÁNÍ KNIH
(Z DŮVODU ENORMNÍHO ZÁJMU O TVORBU RODOKMENŮ)

Kniha rodu (formát A4): 12.000,- (+ náklady knihařství, tj. tisk a vazba knihy, ca 1.000,- /2.500,-, dle materiálu)

Kreslený/malovaný Rodostrom

černobílá kresba formát A2 - 2.000,- (dále dle náročnosti zadání: např. velké množství osob, vyobrazení rodného statku, vsi, krajiny, erbu, atd.),
barevná malba formát A2 - 3.000,- (dále dle náročnosti zadání: např. velké množství osob, vyobrazení rodného statku, vsi, krajiny, erbu, atd) 

Příklady cen

S ohledem na náročnost genealogických prací, přikládáme vzorový ceník pro jednoduchou představu příklady kalkulací nejčastějších přání našich zákazníků. Ceny jsou maximální při všech dohledaných záznamech (předpokládá se například, že některá data již znáte, takže výsledná cena pak bude o taková data pokrácena. Výchozí generace (tj. generace, od které se cena počítá) je ta, ke které nám dodáte materiály, např. váš dědeček, pradědeček, atd.)

Otcovská linie předků (včetně grafického znázornění)

6 generací 3 900,- 
6 generací s manželkami 5 000,- 
8 generací 4 500,- 
8 generací s manželkami 6 500,- 

Vývod předků (včetně grafického znázornění)

4 generace 6 500,- 
5 generací 13 500,-
6 generací 28 000,-

Najdete nás na Facebooku