Šlechtický sbor Kantábrie

Kantábrie a „Cuerpo de la Nobleza de Cantabria“

/Kantábrie a „Šlechtický sbor Kantábrie“/ 

erb corp mal

Víte, že v České republice existuje „pobočka“ Španělské šlechtické instituce?

V roce 2020 byl do České republiky uveden „Cuerpo de la Nobleza de Cantabria“ neboli „Šlechtický sbor Kantábrie“, resp. generální místodržitelství („General Lieutenancy“) šlechtického Řádu svatého Sergia („Orden Nobiliaria de San Sergio“), který je s tímto šlechtickým sborem neoddělitelně spjatý.  

trocha zeměpisu a dějepisu

Kantábrie též Kantabrie (španělsky Cantabria) je provincie a současně jedno ze 17 autonomních společenství, rozkládající se na severu  Španělska při pobřeží Biskajského zálivu. Metropolí tohoto hornatého regionu, je přístavní město Santander, přičemž populace tohoto regionu čítá přibližně 600 tisíc obyvatel.

Na východě Kantábrie sousedí s Baskickem (provincie Vizcaya), na jihu s Kastilií a Leónem (provincie LeónPalencia, a Burgos), na západě s Asturií, a na severu s Biskajským zálivem (zde označovaným jako Kantaberské moře).

Kantábrie je nepřetržitě osídlena již 65 000 let. Kantábrijci jsou dokumentováni již v dílech starověkých Řeků a Římanů. Historie Kantábrie je však mnohem starší, sahající do pravěku.  Asi nejznámější jsou malby v jeskyni Altmamira v Santillana del Mar malované člověkem již  13 000 let před n.l., které jsou známé po celém světě jako mistrovské dílo prehistorického umění.

V roce 711 n.l., po muslimské invazi do Španělska, se vizigótští králové a jejich šlechtici uchýlili do Asturie a Kantábrie, jejichž vysoké hory bránily v obsazování Maury. Odtamtud začalo opětovné dobytí Španělska, tzv. reconquista. Tato situace zapříčinila, že vizigótská křesťanská šlechta v Kantábirii tvořila většinu obyvatelstva regionu (průměr ve zbytku Španělska nedosahuje ani 1%), a mnoho z nich má potomky mezi současnými Kantábrijci.

založení Šlechtického sboru Kantábrie

Navzdory výše uvedeným skutečnostem v Kantábrii neexistoval žádný šlechtický sbor, jako tomu bylo např. v sousední Asturii (Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, tj. Šlechtický sbor knížectví Asturie), proto byl dne 29. listopadu 2017 založen Šlechtický sbor Kantábrie (Cuerpo de la Nobleza de Cantabria), který má, mimo jiné aktivity, za cíl sdružovat šlechtice v tomto regionu.

co jsou to šlechtické sbory ve Španělsku a k čemu slouží?

Šlechtické sbory jsou soukromé instituce, jejichž cílem je, mimo jiné, akreditovat šlechtický stav u osob, které jsou do sboru přijaty. To znamená, že přijetí do šlechtického sboru potvrzuje šlechtictví přijatého, neboli, jedná se o osvědčení, které akredituje vůči ostatním šlechtický stav přijatých.

Ve Španělsku tuto funkci po staletí plnila Královská kancléřství, což byly královské soudy, které rozhodovaly o tom, kdo je šlechticem a kdo ne. To, že byl dotyčný uznán šlechticem, mělo význam nejen kvůli jeho společenskému uznání a prestiži, současně byli totiž šlechtici osvobozeni od placení mnoha daní a jako jediní měli například přístup k pozicím soudce nebo starosty.

Tato praxe akreditace šlechtictví byla a je důležitá také z toho důvodu, že ve Španělsku existuje typ šlechtice, který se nevyskytuje v žádné jiné evropské zemi -  tzv. hidalgo, tj. netitulovaný šlechtic. To znamená, že šlechtici označení jako vévodové, markýzové, hrabata, atd. mají šlechtický titul, který sám o sobě potvrzuje jejich šlechtický status. Oproti tomu hidalgové nemají žádný takový šlechtický titul. Šlechtictví, tzv. „la hidalguía“, je stav, který hidalgo dědí po svých předcích z titulu „noble de sangre“, tj. „šlechtické krve“, proto bylo nutné, aby oficiální orgán prohlásil, kdo je v těchto případech šlechtic (hidalgo) a kdo ne.

Když byla v letech 1837-1845 ve Španělsku zrušena šlechtická privilegia, Královská kancléřství zanikla a funkce, které tyto soudy vykonávaly, převzaly jednotlivé šlechtické sbory. Stát, jako takový, se přestal touto problematikou zaobírat, protože tato již nemělo žádné právní důsledky.

Aby mohl být dnes ve Španělsku kdokoliv považován za příslušníka šlechty (pokud není nositelem šlechtického titulu Španělského království), musí být dotyčná osoba šlechticem prohlášena/akreditována některým ze šlechtických sborů.

aktivity Šlechtického sboru Kantábrie

Šlechtický sbor Kantábrie se nevěnuje pouze uznávání šlechtictví, ale stal se zároveň společností, která sdružuje nejdůležitější a nejvýznamnější osoby v regionu, vykonává charitativní a kulturní aktivity, prostřednictvím mnoha dohod o spolupráci s jinými institucemi propaguje Španělsko v zahraničí, organizuje společenské akce, které jsou mimořádnou příležitostí k rozvíjení osobních vztahů na nejvyšší úrovni. Pro Šlechtický sbor Kantábrie je příznačné i to, že se orientuje na spolupráci zejména s mladými lidmi, pro které vytvořil množství specifických aktivit.

 

295996566 1166293530894009 6463349839679231095 n

velký znak Šlechtického sboru Kantábrie

 

296094092 629541301635047 3771526068509503510 n

  velký znak šlechtického Řádu sv. Sergia  

erb Luba spanelsky

osobní erb vicekancléře šlechtického Řádu sv. Sergia
pro země někdejšího Rakousko-Uherska, s řádovou kolanou

 

 

oficiální webové stránky Šlechtického sboru Kantábrie: 

https://www.noblezacantabria.com/

oficiální stránka Wikipedie, která pojednává o Šlechtickém sboru Kantábrie:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechtick%C3%BD_sbor_Kant%C3%A1brie

oficiální instagramový účet Šlechtického sboru Kantábrie: 

https://www.instagram.com/cuerponoblezacantabria/

oficiální webové stránky zastupitelství šlechtického Řádu sv. Sergia:

https://www.generallieutenancynobleorderstsergius.com/ 

Najdete mne také na Facebooku

Zajímavé odkazy/Doporučuji

genealogie.cz/

(stránky ČGHSP)

 

-----------------------------------------

rozumeni.cz/clenove/liskova-martina

liskovaobrazy7.webnode.cz/moje-prace/

(profily naší paní ilustrátorky)

keramika-dum.cz

(webové stránky 

paní Barbory Kamínkové)

-----------------------------------------

různé:

anna-maresova.webnode.cz

svobodnici.cz/

gap.genebaze.cz/

librinostri.catholica.cz/

-----------------------------------------

heraldika:

armorial-register

augustsedlacek.cz/

heraldic-art-dedek.cz/

petr tybitancl-heraldik

ahn-cr.info/

marcofoppoli.com/

carlosnavarroheraldry.com/

rodokmeny rodin-heraldika

(kolega L.M.Kreuz)