O mě

Také patříte k těm, kteří chtějí znát historii svého rodu? Jaké jsou Vaše kořeny? Kde a jak Vaši předkové žili, čím byli, ale brání vám v tom nedostatek času na archivní bádání či neznalost historický typů písem, navíc často v němčině a latině? Právě Vám jsou určeny mé služby.

Genealogií (ale také heraldikou, sfragistikou, faleristikou, vlastně historií obecně) se zabývám intenzivně od roku 2003/2004, kdy jsem oprášil staré rodové kroniky.

Roku 2006 jsem úspěšně ukončil svá právnická studia na Univerzitě Palackého v Olomouci a nějaký čas jsem se věnoval právnické profesi. Láska k historii, genealogii, atd. však postupem času převládla a rozhodnul jsem se genealogii věnovat profesionálně.

Mé dlouholeté zkušenosti ocení zejména zájemci, jejichž předci pocházejí z oblasti jižních Čech (Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Český Krumlov, Státní okresní archiv v Prachaticích, atd.), není to však podmínkou, rodokmeny vyhotovuji pro zájemce z celé České republiky. 

 

jsem členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze (pod č. 2344)

 

Varování/doporučení: Mohlo by se na první pohled zdát, že to není příliš kolegiální, ale nedá se, bohužel, jinak. V současné době se totiž na "trhu s rodokmeny" objevilo větší množství nových subjektů, často s velice mizerným odborným zázemím, které se snaží klienty nalákat zejména na nízké ceny. Dostalo se mi do rukou již několik výsledků "odborné" práce těchto osob či společností a byl jsem často překvapen nekvalitou práce - jak ve formě zpracování výsledků bádání, tak zejména mnohdy triviálními chybami při čtení starých textů, které měly za výsledek chybné zpracování buď části nebo i celého rodokmenu. Rodokmen tak bylo potřeba celý překontrolovat, chyby opravit a klient pak ve výsledku zaplatil víc, než kdyby práci na rodokmenu zadal etablovaným a renomovaným genealogům. Dávajete si proto pozor a "nesedněte na lep" těmto "rychlokvašeným" rodopiscům !

 

V případě, že už se tak stalo a máte rodokmen již takto "zpracovaný" nebo máte pochybnosti o kvalitě provedené práce, můžeme se dohodnout na kontrole a případném přepracování rodokmenu.

 

 

 

Pokud máte zájem o mé služby, neváhejte mne kontaktovat.

Těším se na spolupráci

Mgr. Ondřej Štěpánek, KCDO

 

 

 

pečiatka nová

 

Screenshot 7

Najdete mne také na Facebooku

Zajímavé odkazy/Doporučuji

genealogie.cz/

(stránky ČGHSP)

 

-----------------------------------------

rozumeni.cz/clenove/liskova-martina

liskovaobrazy7.webnode.cz/moje-prace/

(profily naší paní ilustrátorky)

keramika-dum.cz

(webové stránky 

paní Barbory Kamínkové)

-----------------------------------------

různé:

anna-maresova.webnode.cz

svobodnici.cz/

gap.genebaze.cz/

librinostri.catholica.cz/

-----------------------------------------

heraldika:

armorial-register

augustsedlacek.cz/

heraldic-art-dedek.cz/

petr tybitancl-heraldik

ahn-cr.info/

marcofoppoli.com/

carlosnavarroheraldry.com/

rodokmeny rodin-heraldika

(kolega L.M.Kreuz)