Cena/Podmínky

CENA

Cena je tvořena vždy na základě individuální dohody s klientem (cena se odvíjí od náročnosti/rozsahu badatelské práce). Klient je vždy ten, kdo určí konečnou cenu - kolik je ochotný do výzkumu investovat.

Kreslený/malovaný Rodostrom:

ceník paní malířky Vám v případě zájmu zašlu na Váš e-mail

 

Heraldická tvorba:

kresby erbů/osobních znaků - dle dohody 

 

PODMÍNKY

Prvním krokem před samotným výzkumem rodinné historie je, v prvé řadě, nutnost ujednotit si představy o výstupech badání, tj. zjistit Vaše požadavky. Od tohoto se pak určí cena výsledné práce. Protože chci, abyste měli své finance plně pod kontrolou, společně s Vámi nastavím finanční limit výzkumu.

Vstupní podklady:

Dále je dobré utřídit si svůj "domácí archiv",  tzn. k zahájení výzkumu je nutné zajistit základní vstupní informace o předcích   - pro zahájení výzkumu je dobré mít k dispozici základní data předků (tj. jméno, příjmení - u žen příjmení "za svobodna", datum a místo narození - nejlépe kolem roku 1900 a starší - mladší ročníky matrik totiž často ještě leží na příslušných matričních úřadech a jsou chráněny zákonem o ochraně osobních údajů, atp. Pro tento účel jsou vhodné zejména "staré" rodné/křestní, oddací, úmrtní listy,  je však vhodný téměř jakýkoliv dokument, který některý z těchto údajů (narození, oddání, úmrtí) obsahuje - tyto dokumenty pak stačí naskenované poslat na můj e-mail. V případě, že takovými dokumenty nedisponujete, případně by bylo dobré tyto údaje ještě nějak doplnit, pak je dobré vyzpovídat rodinné příslušníky a tyto informace sepsat. Často se také zapomíná, že i na náhrobcích na hřbitovech se dají najít data týkající se narození a úmrtí předků... 

Časová náročnost:

Z důvodu, abych odevzdal vždy kvalitní výstup / výsledek mého bádání k Vaší plné spokojenosti, vyžádá si takový výzkum vždy příslušný dostatek času. Váš případný požadavek proto zařadím do mého diáře zakázek tak, aby na práci byl vyčleněn potřebný čas. Považuji za nutné Vás upozornit na to, že standardní rodopisný výzkum trvá cca 3 měsíce (tuto dobu je však nutno počítat až od doby, kdy dle diáře na daný výzkum dojde řada) a s touto dobou je tak nutné počítat. Pokud Váš projekt potřebujete dokončit v kratším termínu, bude výsledná cena díla navýšena o 50%, jelikož Váš projekt bude posunut v diáři na úkor jiných. Takové zkrácení doby výzkumu je však možné jen u menších projektů, tzn. není možné kvalitně sestavit např. 6. generační vývod za jeden měsíc, atd.

 

Najdete mne také na Facebooku

Zajímavé odkazy/Doporučuji

genealogie.cz/

(stránky ČGHSP)

 

-----------------------------------------

rozumeni.cz/clenove/liskova-martina

liskovaobrazy7.webnode.cz/moje-prace/

(profily naší paní ilustrátorky)

-----------------------------------------

různé:

svobodnici.cz/

gap.genebaze.cz/

librinostri.catholica.cz/

-----------------------------------------

heraldika:

https://stepanekheraldry.com